Steffie van Veen

Interim management

Interim (verander)manager in het sociale- , zorg- en veiligheidsdomein met veel aandacht voor medewerkers en focus op vormgeven van de werkelijke bedoeling. Transparant, doelgericht en van mens tot mens.. Altijd met het oog op de kern, samen een bijdrage leveren aan de samenleving en het welzijn van de ander. Mijn werkervaring in zowel de uitvoering, beleid, strategie en management neem ik graag mee in de vertaalslag binnen de organisatie. Kernwoorden die mijn werkstijl omschrijven zijn energiek, innovatief, zorgvuldig en verbindend.  

‘Gezond aan het Werk’ is een vitaliteitstraining ontwikkeld voor bedrijven en organisaties. Tijdens de training krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende manieren waarop zij zelf regie kunnen voeren over vitaliteit. 

Deelnemers leren hoe zij door bewuste keuzes te maken, meer plezier in het werk te krijgen en/of behouden. Resultaat van de training is een medewerker en het team wat weet hoe de energie zo te managen dat vitaliteit een vanzelfsprekendheid is.

Meditatiecoach

Druk is het nieuwe normaal. Het lijkt soms wel een prestatie om druk te zijn, met een link naar succes. Tegelijkertijd lijkt er meer dan ooit behoefte aan bezinning en rust. Ingewikkelde tegenpolen. Wat gebeurt er als je in die actiemodus staat en eigenlijk niet meer weet hoe je die knop om kan zetten? Als je maar door en door gaat, zonder dat je momenten creëert waarin je even niks hoeft? En ook al doe je niks, je hoofd gaat maar door en door..

De Body & Brain Boost is een training die zowel particulier als zakelijk wordt aangeboden in samenwerking met Lottie de Wit- Beemer (COACH A LOT). De training is een dag die we met recht een boost kunnen noemen. Het is hard werken en het beloofd een dag vol inzichten en verandering. Na de Body & Brain Boost is er iets essentieels veranderd in het individu en het collectief. Teamontwikkeling op hoog niveau door het gebruik van organisatieopstellingen!

We werken altijd op maat aan de hand van het (team)vraagstuk.