Body & Brain Boost

De Body & Brain Boost is een training die zowel particulier als zakelijk wordt aangeboden. Van oorsprong is de Body & Brain Boost een training ontwikkeld speciaal voor vrouwen, in samenwerking met Lottie de Wit- Beemer (COACH A LOT). De training is een dag (van 11.00 tot 16.00uur) die we met recht een boost kunnen noemen. We visualiseren, mediteren, nemen theoretische kennis over ons brein in ons op en gebruiken principes van opstellingen om fysiek naar ons doel te lopen. Zo komen alle deelnemers erachter wat zij graag willen, wat hen tegenhoudt en wat hen gaat helpen daar te komen waar ze willen zijn. Niet alleen vanuit het hoofd of lijf, maar vanuit de verbinding en balans tussen beide. 

Onze deelnemers hebben een zowel persoonlijke vragen als werkgerelateerde vragen. Vaak komen deze twee ook bij elkaar. Want als jij goed in je vel zit merk je dit ook op je werk en andersom net zo! 

Als we de groep geven aan vrouwen in de ‘vrije sector’ dan kennen de (4 tot 12) deelnemers elkaar niet. Dat is natuurlijk best spannend, maar uiteindelijk juist heel bevrijdend. Want met de andere deelnemers hoef je niks na afloop van de training. Dat geeft ook een ander soort ruimte die je kan nemen voor jouw proces. Even los van patronen en het beeld wat (we denken dat) de ander van jou heeft.We hebben het programma zo ingericht dat de deelnemers individueel met het eigen proces starten. Pas later op de dag is er ruimte om meer te delen.

De dag sluiten alle deelnemers af met een helder plan van aanpak die zij ook met alle gebruikte materialen van de dag, meenemen. 

Steffie van Veen trainingen

Na een aantal succesvolle eerste Body & Brain Boosten, merkte we dat het concept van de dag, erg toepasbaar is op de werkomgeving. Zo is het voor medewerkers essentieel om henzelf goed te kennen in de werkomgeving en in het team of de afdeling. Want daar hoort ook het ontdekken bij de manier van handelen bij. Wanneer je als medewerker bewust bent wat je doet en waarom, kan je ook bewust een andere strategie kiezen die beter bij jou en de organisatiedoelen past.

Daarnaast zien we met een onrustige arbeidsmarkt zowel werknemers als werkgevers zoeken. Werknemers hebben soms ‘ keuze-stress’ en werkgevers worstelen hoe zij hun personeel kunnen blijven boeien en verbinden aan de organisatie. Goed werkgeverschap is dan heel belangrijk.We zien in de praktijk dat medewerkers het enorm waarderen wanneer hun werkgever het signaal afgeven dat zelfzorg belangrijk is. Dit signaal geeft ruimte aan medewerkers om meer realistisch te prioriteren, want ze voelen ruimte om nee te zeggen. En dat levert aan beide kanten iets op. Zeker wanneer we ook leren dat ‘ja zeggen’ ook betekent een opdracht aangaan en afmaken!  

De Body & Brain Boost voor bedrijven kent eenzelfde lijn in programma als de dag voor particulieren. Wel gebruiken we andere woorden, nu het niet alleen voor vrouwen is.  We werken altijd op maat aan de hand van het (team)vraagstuk. Teamontwikkeling op hoog niveau door het gebruik van organisatieopstellingen!