Gezond aan het Werk

‘Gezond aan het Werk’ is een vitaliteitstraining ontwikkeld voor bedrijven en organisaties. Tijdens de training krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende manieren waarop zij zelf regie kunnen voeren over vitaliteit. Zowel tijdens het werk, als tijdens het persoonlijke leven. We geven aandacht aan de verschillende rollen die de deelnemer bekleed in het leven en creëren duurzame vitaliteit door juist in te zoomen op de samenhang tussen deze rollen. Want welzijn in het persoonlijke leven heeft invloed op focus, draagkracht en algeheel functioneren op het werk. Vaak is andersom ook het geval. Na afloop van de training hebben de deelnemers;     

 ✔️ Inzicht in hoe het ervoor staat met de eigen vitaliteit 

     ✔️ Inzicht in de vitaliteit van het team 

     ✔️ Een manier geleerd om rust te behouden tijdens drukte 

     ✔️ Een strategie aangeleerd om effectief te prioriteren 

   ✔️ Bewustzijn ontwikkeld over hoe te balanceren tussen werk & privé

     ✔️ Geleerd om het werk minder beladen en meer autonoom te benaderen

    ✔️Praktische handvaten ontwikkeld over hoe zij (samen) gezond aan het werk kunnen (en blijven) gaan

 

Bij de training ‘ Gezond aan het Werk’ gaan we uit van het plezier wat werk kan geven. Dit door in te zoomen op energiemanagement. Daar hoort de samenhang tussen de verschillende leefgebieden en de rollen die je vervuld, bij. Want van een dag van 24 uur, vul je over het algemeen 1/3 in vanuit je professie. De overige 2/3 vul je in vanuit jouw persoonlijke behoefte en interesse. 

Het programma van de training wordt altijd aangepast op het vraagstuk van het team of de afdeling. Het algemene doel van de training is bewustzijn creëren bij de deelnemers dat zij regie kunnen nemen op hun eigen vitaliteit. De training kent een hoge mate van energie en interactie. De deelnemers worden geconfronteerd met verschillende manieren om naar het werkende leven te kijken en naar hun algehele (on)rust. We nemen de energieverdeling op een dag door en ervaren hoe moeilijk het is om afstand te nemen van de drukte. Het bewustzijn wat er gecreëerd wordt zetten we op in praktische tools en/of team- en samenwerkingsafspraken. 

‘ Gezond aan het Werk’ kan gegeven worden in een workshop van een uur of 90 minuten, maar kan net zo goed aan dag invullend programma zijn. Dit duur is afhankelijk van de vraag en bepaald de mate van verdieping.